Underlätta ert arbete

Idag är det extremt viktigt att se till att arbetsplatsen är ergonomisk. Det kan man göra genom att använda sig av olika sorters hjälpmedel. Självklart varierar dessa hjälpmedel beroende på vad det är för yrke man har. Är det mycket tunga lyft är det en god idé att använda sig av transportutrustningar från vecto.com som ett exempel. Att tänka ergonomiskt och jobba på det sättet är ett måste om man inte vill skada sig, kanske för livet. SÅ det gäller att tänka sig för.

Risk för belastningsskada

Idag finns det ett samband mellan belastningsbesvär och förhållandena i arbetsmiljön. Dessa former av besvär kommer oftast i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser. Andra saker som kan påverka är högt arbetstempo och stress. Sedan är det även så att dåliga syn­förhållanden kan bidra till påfrestande arbets­ställningar.

Belastningsbesvär förekommer inom så gott som alla branscher. Det är många gånger det drabbar de kvinnor som jobbar inom  vård och omsorg samt inom städ och restaurang. Män drabbas ofta inom andra yrkesområden så som byggsektorn, transportsektorn och i jordbruket. Både kvinnor och män inom tillverkningsindustri och montering är drabbade.

För att kunna undvika att drabbas är det därmed viktigt att den arbetsplats man har ser till att skaffa ergonomiska hjälpemedel. Det går att ta in en expert på området som kan komma med tips och råd kring just detta och vad man bör satsa på för olika saker.

23 Aug 2019