Hur funkar rekrytering?

När ett företag behöver ny personal, så heter det att de behöver rekrytera eller göra en rekrytering. Rekrytering betyder att nyanställa. Men det innebär även hela den process som krävs för att hitta nya att anställa. Rekrytering är helt enkelt processen att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser till att utföra någon form av arbete eller uppgift. Det finns en uppsättning rekryteringsprocesser idag som företag kan välja på. Skill U erbjuder skräddarsydda rekryteringstjänster med kontor i Malmö. Du som ska rekrytera, kan göra det själv, eller via ett rekryteringsföretag. 

Vad gör ett rekryteringsföretag?

Anlitar man ett rekryteringsföretag så kan de hjälpa en att rekrytera personal. Har man ett företag så kan man alltså ta hjälp med sin rekrytering om man har ett personalbehov men saknar den tid som krävs för att genomföra en rekryteringsprocess eller om man inte har de rätta kunskaperna för att göra det. 

Ett rekryteringsföretag kan vara de som anställer medarbeten först som konsult, eller så kan du som företag få hjälp mer personal att anställa direkt hos dig. Det är olika beroende på vilket rekryteringsföretag du vänder dig till. Sen lite på hur du vill att det ska gå till.

Är det så att du har behov av ny personal eller extra personal vid toppar, så är det inte fel atrt använda dig av en rekryteringsfirma. De kan ta hand om hela processen, så kan du ägna dig åt att fokusera på företaget och andra behov.

30 Sep 2022