LED är framtiden –Från lysrör till ljusramper

Att uppgradera till moderna led lampor i hushållet bör egentligen ligga i allas intresse p.g.a dess enorma  fördelar över den föråldriga halogentekniken. Led lampans frammarsch finner inga gränser och de senaste forskningsresultaten påvisar att led lysrör och led paneler kan ha en stor inverkan på människans välmående. I kontorsmiljöer används främst led paneler men i hushållen är det istället lysrör och spotlights som är den dominerande ljuskällan. Led lysrör bidrar till stora elbesparingar och den är även betydligt mer miljövänlig än andra belysningstekniker. Trots att det finns stora fördelar med led lysrör så finns det fortfarande många hushåll och kontor som ännu inte övergått till led.

Ljusramper har förändrat fordonsindustrin

De senaste årens led utveckling har haft en enorm påverkan inom framförallt fordonsbranschen. Vi har fått se en helt ny marknad växa fram där led extraljus och led ramper även kallat led ljusramp blivit oerhört populära och monterats flitigt på bilar runt om i landet. Led ramperna erbjuder bättre och kraftfullare ljus än föregångarna vilket förbättrar synligheten under mörkerkörning. Led ramper ger helt nya möjligheter än vanliga extraljus både vad gäller ljusbild och räckvidd. Enda nackdelen med ljusramperna är att de är något dyra och monteringen kan emellanåt vara svår att genomföra på egen hand. Enda sedan tidigt 2000-tal har vi fått beskåda hur led lampan tagit ett stadigt grepp om marknad efter marknad och emellanåt har helt nya möjligheter dykt upp som tidigare inte existerade. Detta fenomen kommer troligtvis att fortsätta då ingen annan belysningsteknik har möjlighet att konkurrera med led. Oavsett om vi talar om led lysrör, led ljusramp eller strålkastare så är led framtidens belysningslösning.

20 Sep 2016