Goda exempel på bra politik

Politikerföraktet är ganska utbrett. Ju yngre man är i ålder, desto större skepticism. Det har blivit stora klyftor mellan politikerna och vanliga människor. En ny "adlighet" – bland politikerna har dessvärre vuxit fram, om man med adlighet menar att man står över vanliga människor med särskilda rättigheter både ekonomiskt och rättsligt. Det är synd. Politiker är oftast människor, som du och jag, men som oftast – inte alltid – brinner för att göra något som är bra för alla.

13 Oct 2019