Att ta sig fram, vintertid


När vintern kommer, så kommer ofta även snön. Hur vackert det än är med snöfall, så är det ett stort jobb att få bort snön på uppfarter, vägar, trottoarer med mera. Som privatperson har man ju bara kring sitt eget hus att tänka på, men för fastighetsägare med mera är det lite mer att tänka på, då de ofta har hyresgäster med mera. Kommunen är ansvarig för en viss del av snöröjning. Snöröjning innebär bland annat att röja hela områden kring hyreshus så väl som att ta bort snö på taken samt farligt hängande istappar. Kommunens ansvar brukar ligga på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner, det ska bland annat vara fritt för utryckningsfordon och kollektivtrafik. De allra flesta städer har en prioritetsordning när det kommer till att röja snö och bekämpa halkan. Det är olika trafikleder, bussgator och högtrafikerade gator som röjs i första hand, om snöandet är bestående. Kraftigt snöande som håller i sig, kan göra att det blir fördröjt med snöröjning på mindre gator och bostadsgator.

Hjälp med snöröjning

De allra flesta kommuner har egen snöröjning, eller så ser de till att anlitar ett företag som gör det åt dem. Dessa har sitt fokus på just de prioriterade gatorna. Du som är fastighetsägare, och äger ett eller flera bostadshus, eller bostadsområden med hyresfastigheter, kan anlita egen personal. Du kan anlita fackmän för både snöröjning och för att sköta snöskottning och istappsborttagning på husen. Ett företag som kan anlitas är Snösvängen, som du kan besöka på snösvängen.se. Snösvängen erbjuder olika snöröjnings-tjänster till företag.

1 Oct 2016